2006 April - Texas National Rally, Lake Belton - BMW-Club-of-Houston